به دنبال چه مطلبی هستید؟

جواب سوالات و مشکلات احتمالی خود را در اینجا پیدا کنید. در صورتیکه موفق به پیدا کردن جواب نشدید با کارشناسان ما تماس بگیرید
لطفا سوالات خود را به آدرس ایمیل info@kfaftab.ir ارسال کنید و یا با شماره ۸۸۹۲۶۴۴۳ ۰۲۱تماس بگیرید

۱۰ سوالی رایج مشتریان از کارشناسان ما

آیا آنتی ویروس های رایگان قابل اعتماد هستند؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

سرویس های مدیریت شبکه شامل چه مواردی هستند؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

سرویس پشتیان گیری ابری چیست؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

حداکثر زمان جوابگویی شما چقدر است؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

مدت زمان قراردادهای نگهداری چه میزان است؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

قبل از تماس برای کمک چکاری باید انجام دهم؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

هزینه سرویس های شما چقدر است؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

اگر واحد IT در سازمان ما نباشد چکار باید انجام دهم؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

پرداخت های شما به چه شکل انجام می شود؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

چه سیستم عامل هایی را شما پشتیبانی نمی کنید؟

الان بازار خرید ماسک داغ داغ است. لطفا به اندازه بخریم تا به دیگران هم برسد. خدای ناکرده نشود مثل داستان پوشک و شیرخشک. به خدا لازم نیست انبار خانه‌ها پر از ماسک‌های مختلف شود. یک یا دو بسته ماسک بخرید تا دیگران هم بتوانند بدون مشکل به این وسیله مناسب بهداشتی دسترسی داشته باشند.

جواب سوال خود را پیدا نکردید؟ از ما بپرسید